Бібліотека ВСП "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"

Про нас

Нові надходження

Статистика
» Зареєстрованих на сайті
Всього: 49
Нових за місяць: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них
Адміністраторів: 5
Звичайних користувачів: 44


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Користувачі, які відвідали
сайт за сьогодні :

Сторінки історії бібліотеки

     Історія бібліотеки Роменського коледжу Сумського НАУ  тісно пов’язана з історією коледжу. За 95-літній період бібліотека, як органічна та невід’ємна складова навчального закладу, пройшла довгий та складний шлях становлення і розвитку. 
   Історичний період, політика держави, керівники навчального закладу, викладачі та студенти мали безпосередній вплив на становлення бібліотеки, яка у всі часи свого існування  об’єднувала в собі функції освітнього, науково-дослідного та культурного центру.

     10 червня 1921 р. було видано постанову Полтавського губвиконкому про відкриття в       м. Ромни сільськогосподарської професійно-технічної школи. Навчання в школі розпочалося з    1 жовтня 1921 року. Перші учні – діти селян і демобілізовані червоноармійці – сіли за парти, щоб оволодіти знаннями і навичками городника, садівника і рільника. Заснування бібліотеки прийнято вважати 1921 р., у рік відкриття навчального закладу. Розбудова бібліотеки, формування фонду книгозбірні у всі часи відбувалося, в основному, на ентузіазмі її працівників, викладачів, учнів та за рахунок прибутків майстерні. Матеріальне становище бібліотечного працівника було скрутне. У 1924 р. сільський вчитель отримував 14 крб. 88 коп. Оплата праці працівників освіти та бібліотекарів суттєво відрізнялася від державних цін на промислові товари і продукти харчування. Всі кошти йшли на харчування.
      З осені 1927 року Роменська сільськогосподарська школа була реорганізована в профшколу з трирічним строком навчання як садівничо – городна школа, до якої було зараховано 67 учнів. У завдання бібліотеки 30-х рр. входило забезпечення студентів книгою, необхідною для навчального процесу. В школі вивчались загальноосвітні предмети: українська, російська, німецька мова, суспільствознавство, фізика, математика, гігієна і спеціальні: технологія матеріалів, механіка, машинознавство, електротехніка, наукова організація праці підприємства і охорона праці, креслення. Події, які відбувалися в країні, безпосередньо впливали на роботу навчального закладу і в т. ч. на діяльність освітянської бібліотеки. 
      Створення МТС та їх розвиток забезпечували підведення матеріально – технічної бази з боку держави під велике колективне сільське господарство і керівництво ним. За постановою Ради народних комісарів УРСР профтехшколи в 1930-1931 навчальному році були реорганізовані в середні спеціальні навчальні заклади.  Реорганізований був і наш навчальний заклад в садівничо – городній технікум та в індустріальний технікум механізації сільського господарства. 

       У 30-ті роки з реорганізацією закладу збільшилася кількість студентів, а отже, і читачів бібліотеки. В стінах бібліотеки в далекі 30-ті роки працював викладач селекції, відомий сьогодні вчений – селекціонер Віктор Іванович Доброгорський. Під його керівництвом проводилася значна дослідницька робота по вирощуванню рису суходільного, арахісу та ін.
В технікумі було виведено новий сорт яблуні «Процівка» та місцевий сорт абрикос.
      Бібліотека здійснювала роботу щодо забезпечення книгою учнів та викладачів технікуму, проводила політвиховну та культмасову роботу, приймала активну участь у соціалістичних змаганнях. Читачем бібліотеки був і відомий поет, прозаїк з недригайлівщини Олекса Ющенко. Його перші віршовані рядки з’явилися під час навчання в технікумі механізації сільського господарства. Про це він згадує у вірші «Минулося, та не забулось»:
 

В тридцяті роки у Ромні,
Нашіптував рядки мені
Не знаю хто - можливо, біс…
Рядки я в зошита заніс.
Які вони – тепер хто зна!                                               

Далека відпливла весна…
Не лиш віршовані рядки –
Були у мене і дружки, 
Однолітки із агрошколи-
Панаси, Федори, Миколи…
Вони просили почитать 
Немудрі вірші

 

     Працівники бібліотеки широко пропагували ідеї марксизму-ленінізму-сталінізму, організовували книжкові тематичні виставки, комплектували фонд відповідною літературою.
Бібліотека брала активну  участь у культурно-масових вечірках, тісно співпрацюючи з клубними працівниками. Таким заходам приділялася значна увага, про що згадує поет:
                                            Я в роменській вчився агрошколі,-
                                                Забувати роки ті не слід:
                                                Грошей – мало, але мрій доволі,
                                                І один на місяць культпохід!...

                                                         О.Ющенко   «Там артиста славного зустрів…»

     Під час фашистської окупації Роменщини (вересень 1941-вересень 1934 р.р.) майно технікуму було розграбоване, устаткування лабораторій і кабінетів знищене, фонд бібліотеки спалений, розорене учбове господарство.
     Незважаючи на всі ці труднощі навчальний процес був відновлений відразу ж після звільнення. Наприкінці вересня 1943 року відновилися заняття обох технікумів. Роботу доводилося починати у важких умовах, приміщення вимагало ремонту, не було меблів, обладнання, бібліотеки. Учні і викладачі, виявляючи наполегливість і витримку, на ентузіазмі, власними руками, день за днем відбудовували технікум. Не вистачало підручників та навчальних програм. Після відновлення навчання, розпочалася відбудова діяльності бібліотеки. Фонд бібліотеки створювався заново. Книги до бібліотеки надходили зі всіх регіонів області як пожертви. Виділяли їх й уцілілі бібліотеки міста. Викладачі надавали можливість учням користуватися літературою зі своїх бібліотек.
       Роботу з відновлення діяльності бібліотеки технікуму у складні повоєнні роки очолила бібліотекар Дахно Галина Миколаївна яка вела облік фонду, розставила книги за розділами. У післявоєнні роки почався період активного розвитку бібліотеки: змінилася структура, збільшився штат, регулярно поповнювався фонд.                                               
   Особлива увага приділялася комплектуванню фонду бібліотеки навчальною, науковою та науково-популярною літературою  сільськогосподарської тематики. Як і у довоєнні роки, тривало списання «ідеологічно шкідливої» літератури. Щороку до бібліотеки надходили циркуляри Головліту про списання, знищення або передачі до спецфондів окремих авторів або видань.
                                                                                                                                                                                                                                                                   
     У період 60-80 років значна увага приділялася формуванню фонду книгозбірні, покращенню організації довідкового апарату, модернізації матеріально-технічної бази, розширенню структури закладу. На початку 1967 року було введено в дію 8 нових аудиторій, лабораторію ремонту сільськогосподарських машин, актовий та читальний зали. Особливу увагу звертали на комплектування фонду. Відбувалося активне відродження навчального закладу та бібліотеки технікуму.  Відновилося регулярне комплектування фонду через місцеві книжкові магазин, книгообмін та передплату.
    Було впроваджено масову та групову видачу навчальної літератури, здійснено переведення каталогів на буквені таблиці ББК. Ці роки можна охарактеризувати як роки стабілізації та вдосконалення бібліотечних процесів. Керівниками бібліотеки у ті роки були: з 1972 року - Прокопенко Валентина Карпівна, з 1976 року - Гордієнко Любов Андріївна, та з 1976 року Скрипка Любов Миколаївна.
У зв’язку із значним збільшенням контингенту студенті у 70-ті р. було впроваджено масової та групової видачі навчальної літератури, що давало можливість оперативно видавати комплекти навчальної літератури учням. 
     В ці роки бібліотека технікуму налічувала 24770 екземплярів учбової, політичної, художньої та технічної літератури. Працівники бібліотеки надавали значну допомогу учням по відбору літератури, особливо в час екзаменаційних сесій, написання курсових та дипломних проектів. Організовується також проведення читацьких конференцій, обговорення книг, диспути, усні журнали. 
         З жовтня місяця 1977 року директором технікуму призначено Мартиненка Олександра Даниловича (Семенов С.М. вийшов на пенсію). В цей час посилився виховний рівень в діяльності бібліотеки технікуму. Бібліотекою, та з її допомогою проводилися загальнотехнікумівські заходи: читацькі конференції, тематичні вечори, літературні диспути, організовувались книжково – ілюстративні виставки. В цьому напрямку значну роботу проводили працівники бібліотеки: Байдіна В.С., Чоловська В.С., Шахіна М.А. 
     У 80-і роки значна увага приділялася формуванню фонду книгозбірні, покращенню організації довідкового апарату, модернізації матеріально-технічної бази, розширенню структури закладу. Активно пропагувалися джерела марксизму-ленінізму, матеріали КПРС та КПУ, документи з’їздів, пленумів ЦК, постанови та інша ідеологічна продукція, як вимагалося у ті часи. Відповідна література надходила до бібліотеки у великій кількості.  Всі звіти і плани, вся робота бібліотеки виконувалася «У світлі рішень… з’їзду».

                                           

        Бібліотека технікуму продовжувала активну реалізацію постанови ЦК КПРС «Про підвищення ролі бібліотек в комуністичному вихованні трудящих і науково-технічному прогресі» (1974 р.), матеріалів Пленумів ЦК КПРС, з’їздів партії, нового «Положення про бібліотечну справу в СРСР» (1984). Велике значення для поліпшення роботи бібліотеки мала постанова ЦК КПРС «Про подальше покращення ідеологічної, політико-виховної роботи» (1979 р.).
       У 1984-1885 н. р. значне місце у громадсько-виховній роботі колективу технікуму замала підготовка до 40-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. В усіх учбових групах відбулися уроки мужності, зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни, почесним гостем був Науменко Ю.А. - генерал–полковник, Герой Радянського Союзу, замісник Головнокомандуючого сухопутними військами , колишній випускник технікуму. Активну участь у підготовці і проведенню 40-річчя Перемоги брала і завідуюча  бібліотекою Чоловська В.О.
    Підвищення рівня роботи бібліотеки відбувалося за певних змін у технології виробництва організації управління та наукової організації праці. Перед бібліотекою стояло завдання – шукати нові форми і методи роботи, вдосконалювати комплексний підхід до справи виховання учнівської молоді. Для виконання даного завдання використовувалися ефективні форми масової роботи: дні спеціаліста, дні інформації, дні бібліографії, читацькі конференції, організовувалися цикли книжкових виставок, бібліографічні огляди тощо.

                                                                                                                                                                                                                                       

       У 80-ті роки удосконалюється система довідково-бібліографічного апарату, методика опрацювання фонду. З метою скорочення інтервалу між надходженням книг та швидкого доведення їх до читача вводиться методика групової обробки навчально-методичної літератури (безінвентарний облік фонду - БО). Серйозною проблемою стала перебудова систематичного каталогу за новою системою бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК). Було розроблено перехідні таблиці для декласифікації фондів і каталогів бібліотек. Працівники бібліотеки технікуму включилися в роботу із впровадження нових таблиць. Саме у цей період фонд бібліотеки було переведено на ББК.
        З 1986-2010 рр. завідувач бібліотеки – Подвальна Ольга Олександрівна. Вродлива струнка жінка, мудра, людяна, оптимістична людина, фахівець високого рівня, яка все своє трудове життя присвятила бібліотечній справі. Зміна структури бібліотеки, переїзд у новий корпус, впровадження нових технологій – все це випало на її долю.
    За роки її завідування розширено навчально-матеріальну базу бібліотеки: збільшено об’єм фонду, кількість читачів та книговидач, вдосконалено процеси бібліотечно-бібліографічного обслуговування. За цей період значно розширилася площа бібліотеки. Читальну залу було перенесено на місце, де раніше була аудиторія. На місці колишнього читального залу розпочалося формування книгосховища читальної зали. 
       У 80-90 роки діяльність бібліотеки, у т.ч. вся культурно-масова робота була спрямована на виховання в учнівської молоді принципів комуністичної моралі, любові до Батьківщини. Працівники бібліотеки включалися у відзначення річниць Великого Жовтня і дня народження В.І. Леніна, річниць утворення СРСР.
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

     Бібліотека завжди була підпорядкована тій ідеології, що і держава, підтримувала політику навчального закладу, держави. Тому головною метою діяльності бібліотеки у 80- ті  залишалася пропаганда марксистсько-ленінської спадщини, доктрин КПРС та переваг соціалістичного будівництва. Виконуючи ідеологічну функцію, бібліотека активно пропагувала літературу з патріотичного, інтернаціоналістичного та естетичного виховання.
       Початок 90-х бібліотека переживала труднощі, викликані соціально-економічними перетвореннями в країні, повною мірою відчула вплив «епохи змін». Переломні 90-ті роки були складними в житті держави, технікуму і бібліотеки. Це були часи руйнації тоталітарної політичної системи і перші кроки розбудови нової незалежної держави.
     У третє тисячоліття бібліотека Роменського коледжу Сумського НАУ ввійшла із планами подальшого розвитку через впровадження сучасних інформаційних технологій, створення оптимальних умов для забезпечення інформаційних потреб користувачів. Бібліотека активно формує свої ресурсні масиви відповідно до нових вимог суспільства та нових навчальних програм. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
       З 2010 р. бібліотеку очолювала Гирич Людмила Володимирівна, яка з 1987 р. – працювала у бібліотеці коледжу, займаючи різні посади (від бібліотекаря на абонементі до завідувача бібліотеки). Гирич Л.В. кваліфікований спеціаліст, професіонал бібліотечної справи, дисциплінований працівник, вимоглива як до себе так і до підлеглих. Велику увагу завідувач бібліотеки приділяла комп’ютеризації бібліотечних процесів та впровадженню передового досвіду.

           З 1 вересня 2015 року на посаді завідувача бібліотеки працює молодий спеціаліст Неменуща Юлія Валеріївна, яка закінчила Сумське вище училище мистецтва і культури ім. Д.С. Бортнянського за спеціальністю "Фахівець бібліотечної справи".  В даний час Юлія Валеріївна здобуває вищу освіту в Харківській державній академії культури.

      За підтримки адміністрації коледжу бібліотека трансформується в сучасну, комфортну, прогресивну структуру, гармонійно поєднуючи традиційні та інноваційні форми. 
     Наразі бібліотека коледжу – це: інформаційний ресурс, що є універсальним та становить понад 36 тис. одиниць зберігання. До складу фонду входять навчальні, науково-популярні, художні, довідкові, видання українською та іноземними мовами. Електронна бібліотека включає електронний каталог, що нараховує понад 10 тис. записів, БД повнотекстових видань, яка становить близько 2,5 тис. записів. З кожним роком збільшується частка документів на електронних носіях, але традиційні паперові видання не втрачають своєї значущості і ролі, наукової, культурної і фінансової цінності. Бібліотека орієнтується на актуальні для сучасного вищого навчального закладу інформаційні потреби, прагне розширити склад фонду новими видами документів, в т. ч. електронними. У цьому напрямі зроблено чимало: створена БД ЕК та нові системи обслуговування користувачів (електронна доставка документів, медіатека, електронна зона , зона Wi-Fi тощо).

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
       У структурі бібліотеки  абонемент та читальна зала на 40 посадкових місць, у т.ч. зона електронної інформації на 4 АРМ та 3 одиниці розмножувальної техніки (сканер, принтер, ксерокс). Загальна площа бібліотеки – 260м2, робоча частина – 91,8м2, під фонд – 168,2 м2, Забезпечують роботу 3 штатні одиниці. Більше 1000 тис. користувачів отримують щорічно понад 50тис. примірників документів на різних носіях інформації. 

    Бібліотека займається пошуком, аналізом і збереженням електронної продукції, забезпечення доступу до електронних та паперових документів. Переглянуто і вивчено фонд бібліотеки. Відібрані примірники цінних, рідкісних, ілюстративних, довідкових видань . Ці заходи збагатили основний фонд бібліотеки, що дало можливість краще задовольнити запити читачів у читальних залах.

 

 
       Більше 50 культурно-просвітницьких заходів організовує бібліотека протягом року, активно впроваджуючи інноваційні форми і методи роботи. 

                                                                                                                                                                                                                                                       
     Значна увага надається корпоративній роботі. В корпорацію входять  бібліотеки коледжів СНАУ , які працюють на програмному забезпеченні ІРБІС. Мета цього проекту - об'єднання інформаційних ресурсів бібліотек,  створення корпоративного електронного каталогу періодичних видань, обмін досвідом. 
                     Пройшовши славний історичний шлях, зберігаючи традиції, бібліотека Роменського коледжу Сумського НАУ виконує свою основну місію - сприяння вищому навчальному закладу у виконанні навчально-виховного процесу. Вірно обрана стратегія діяльності дає можливість бібліотеці бути успішною, прогресивною, потрібною читачу.                   

                                                                                                                                                                                                                                                 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Наші ресурси

Архів записів

Календар
«  Май 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Корисні посилання
  • http://library.sau.sumy.ua/
  • http://dnsgb.com.ua/
  • bibliotekacoledg.blogspot.com/
  • koledgemetodist.blogspot.com/
  • pedpresa.ua/