Бібліотека ВСП "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"

Про нас

Нові надходження

Статистика
» Зареєстрованих на сайті
Всього: 49
Нових за місяць: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них
Адміністраторів: 5
Звичайних користувачів: 44


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Користувачі, які відвідали
сайт за сьогодні :

Положення

про надання платних послуг

бібліотекою Роменського коледжу

Сумського національного

аграрного університету

       1.Загальні положення

         1.1. Платні послуги здійснюються бібліотекою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»(із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», наказу Міністерства культури і мистецтв, Міністерства фінансів, Міністерства економіки України від 21.12.99 р. № 732/306/152 «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв», Переліку платних послуг, які надаються Роменським коледжем Сумського НАУ, затвердженим наказом директора Роменського коледжу Сумського НАУ від 07 жовтня2014 р. № 109;

  1.2. Платні бібліотечні послуги введені з метою поліпшення якості та оперативності обслуговування користувачів, забезпечення збереження цінної частини фонду бібліотеки;

       1.3. Для виконання платних послуг бібліотека використовує лише свої фонди та наявну техніку;

         1.4. Усі платні послуги надаються працівниками бібліотеки протягом робочого дня за рахунок раціонального використання робочого часу і наукової організації праці;

         1.5. Бібліотека надає платні послуги згідно з переліком, наведеним у Додатку № 1;

1.6. Бібліотека має затверджені в установленому порядку:

         – Положення про надання платних послуг бібліотекою Роменського коледжу  Сумського НАУ (дане Положення);

– Перелік та вартість платних послуг бібліотеки Роменського коледжу Сумського НАУ (Додаток № 2).

 

2. Організація роботи з надання платних послуг

2.1. Бібліотечні працівники проводять роз’яснювальну роботу щодо надання платних послуг користувачам.

2.2. Користувач проводить попередній грошовий розрахунок із бібліотекою шляхом внесення коштів до банку на рахунок платних послуг коледжу. Оплата здійснюється згідно з «Переліком та вартістю платних послуг бібліотеки Роменського коледжу  Сумського НАУ» (Додаток № 2).

2.3. Бібліотека веде облік наданих послуг на певну суму, внесену користувачем до банку на рахунок платних послуг коледжу: відповідальні особи фіксують отримані користувачем бібліотеки послуги в «Журналі обліку наданих послуг» (Додаток № 3) та в «Картці користувача платними послугами» (Додаток № 4).

 

3. Права і обов’язки

Бібліотека має право:

3.1. Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних послуг;

3.2. Визначати можливість і доцільність надання послуги;

3.3 Проводити роз’яснювальну роботу щодо платних послуг, вносити пропозиції про розширення або припинення надання  платних послуг чи окремих їх видів;

3.4. Позбавляти користувача права користуватися платними послугами за порушення правил користування бібліотекою;

3.5. Вносити свої пропозиції щодо зміни цін на платні послуги.

Бібліотека зобов’язана:

3.6. Чітко дотримуватись виконання «Положення про надання платних послуг бібліотекою Роменського коледжу Сумського НАУ», «Переліку та вартості платних послуг бібліотеки Роменського коледжу Сумського НАУ» .

3.7. Забезпечувати якісне та оперативне надання платних послуг користувачам.

3.8. Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг.

                                                           4. Керівництво роботою з надання платних послуг

4.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється завідувачем бібліотеки.

   4.2. Відповідальними за виконання даного положення є працівники бібліотеки.

                                                            5. Порядок визначення вартості платних послуг

5.1. Розміром оплати за той чи інший вид послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з наданням послуги.

До складу витрат належать:

 • витрати на оплату праці;
 • внески на соціальне страхування, державне пенсійне страхування;
 • матеріальні витрати (придбання сировини, матеріалів, енергії, інструментів на проведення поточного ремонту, господарські та канцелярські витрати тощо);
 • амортизація основних фондів, що використовуються для надання послуг.

6. Планування та використання доходів від  платних послуг

 6.1. Планування витрат бібліотеки за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється за кожним видом послуг відповідно до Додатку № 1;

         6.2. Згідно з чинним законодавством бібліотека безкоштовно надає види платних послуг окремим пільговим категоріям (студентам-сиротам).

6.3. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на реєстраційний рахунок коледжу:

              - 20% – вказаних коштів спрямовуються на створення умов для діяльності бібліотеки і надання відповідних послуг.

              - 40% – на придбання літератури, періодичних видань, паперу, витратних матеріалів, канцтоварів, ремонту оргтехніки та ін. ;  

             - 40% – на заохочення працівників у вигляді преміювання згідно з наказом по коледжу та чинним законодавством.

                                                   7. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних з наданням платних послуг

         7.1. Надавати читачеві інформацію про всі види платних послуг, які пропонує бібліотека.

         7.2. Здійснювати оформлення відповідних документів про надані бібліотекою платні послуги.

         7.3. Складати і подавати у встановленому порядку звіти про надані платні послуги, нести повну відповідальність за дотримання фінансової дисципліни.

         7.4. Слідкувати за якістю виконання платних послуг.                                  

 

 

ДОДАТКИ

 

до «Положення про надання платних послуг

бібліотекою Роменського коледжу

Сумського національного аграрного університету»

                                    Додаток 1                                 

                                                                                         Перелік платних послуг, що надаються у підрозділах бібліотеки

При впровадженні у роботу платних послуг працівники бібліотеки керуються:

 • «Положенням про надання платних послуг бібліотекою Роменського коледжу Сумського НАУ»
 • «Переліком та вартістю платних послуг бібліотеки Роменського коледжу Сумського НАУ»

 Абонемент, читальна зала

 1. Оформлення реєстраційних документів стороннім користувачам бібліотеки
 2. Формування та редагування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт
 3. Запис копій на електронний носій користувача (конспектів лекцій викладачів, електронних книг)
 4. Ксерокопіювання документів із фонду бібліотеки: (формат А-4)
 5. Сканування
 6. Фотокопіювання документів з фондів бібліотеки
 7. Роздрукування інформації на принтері
 8. Здійснення доступу до Інтернету, автоматизованих БД та пошукових систем для сторонніх осіб
 9. Користування МБА(міжбібліотечним абонементом)

         Додатки до Положення склала:   завідувач  бібліотеки   Л.В. Гирич

         Погоджено:

Заступник директора з

навчальної роботи                                                     Ю.М. Харченко

Головний бухгалтер                                                   О.М. Харченко

Юрисконсульт                                                             Н.Г. Ясногор    

 

                                                                                                                                                                          Додаток 2

                                                                                                                                                                    Затверджено

                                                                     наказом директора   Роменського      

                                                             коледжу Сумського НАУ  №109

                                                                   від «__07__» _10_2014 р.

 

Перелік та вартість

Платних послуг бібліотеки

 Роменського коледжу Сумського нау

 

№ п\п

Назва послуги. Вид діяльності

 

Одиниця виміру

Ціна

1.

Оформлення реєстраційних документів стороннім користувачам бібліотеки

1 документ

10-00

2.

Формування та редагування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт

1 бібл. опис

0-50

3.

Запис копій на електронний носій користувача (конспектів лекцій викладачів, електронних книг)

1 запис

1-00

4.

Ксерокопіювання документів із фонду бібліотеки: (формат А-4)

1 лист

0-50

5.

Сканування

1 сторінка

1-00

8.

Фотокопіювання документів з фондів бібліотеки

1 сторінка

1-00

9.

Роздрукування інформації на принтері

1 лист

0-50

10.

Здійснення доступу до Інтернету, автоматизованих БД та пошукових систем для сторонніх осіб

1 год.

2-50

11.

Користування МБА(міжбібліотечним абонементом)

Вартість пересилання

20.00

 

Додатки до Положення склала:   завідувач  бібліотеки   Л.В. Гирич

         Погоджено:

Заступник директора з

навчальної роботи                                                     Ю.М. Харченко

 Головний бухгалтер                                                   О.М. Харченко

Юрисконсульт                                                             Н.Г. Ясногор    

 

Додаток 3

 

Журнал обліку надання послуг

Прізвище, ім’я по батькові

Вид послуг

Вартість

Підпис користувача

Прізвище, ім’я, по батькові та підпис бібліотекаря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Додаток 4

 

КАРТКА КОРИСТУВАЧА

ПЛАТНИМИ ПОСЛУГАМИ

 

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ БІБЛІОТЕКИ РОМЕНСЬКОГО КОЛЕДЖУ СУМСЬКОГО НАУ

 

Назва послуги. Вид діяльності

 

Од. вим.

Ціна

1.

Оформлення реєстраційних документів стороннім користувачам бібліотеки

1 документ

10-00

2.

Формування та редагування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт

1 бібл. опис

0-50

3.

Запис копій на електронний носій користувача (конспектів лекцій викладачів, електронних книг)

1 запис

1-00

4.

Ксерокопіювання документів із фонду бібліотеки: (формат А-4)

1 лист

0-50

5.

Сканування

1 сторінка

1-00

8.

Фотокопіювання документів з фондів бібліотеки

1 сторінка

1-00

9.

Роздрукування інформації на принтері

1 лист

0-50

10

Здійснення доступу до Інтернету, автоматизованих БД та пошукових систем для сторонніх осіб

1 год.

2-50

11

Користування МБА(міжбібліотечним абонементом)

Вартість пересилання

20.00

 

 

Роменський коледж Сумського НАУ

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

КАРТКА № _____

КОРИСТУВАЧА ПЛАТНИМИ ПОСЛУГАМИ

 

 

__________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові користувача)

__________________________________________

(факультет)

__________________________________________

(спеціальність)

__________________________________________

(група)

 

№ _______________________________ вартість

№ _______________________________ вартість

№ _______________________________ вартість

№ _______________________________ вартість

 

2014-2015 н.р.

 

 

 

 

Вид послуги

 

 

Кількість

Вартість

 

Залишок

 

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наші ресурси

Архів записів

Календар
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Корисні посилання
 • http://library.sau.sumy.ua/
 • http://dnsgb.com.ua/
 • bibliotekacoledg.blogspot.com/
 • koledgemetodist.blogspot.com/
 • pedpresa.ua/